Skip to main content
Version: 6.4.0

System

System CLI

History of uploaded updates

php cli.php -m System -a history

Update

php cli.php -m System -a update

Wgranie wszystkich dostępnych łatek (SecurityFix lub ServicePack)

php cli.php -m System -a update -t patches

System CLI

Aktualizacja systemu do kolejnej stabilnej wersji

php cli.php -m System -a update -t version

System CLI

Check registration status

php cli.php -m System -a checkRegStatus

Delete registration data

php cli.php -m System -a deleteRegistration

Show active products

php cli.php -m System -a showProducts

Reload modules

php cli.php -m System -a reloadModule

Reload users privileges

php cli.php -m System -a reloadUserPrivileges