Skip to main content

2 docs tagged with "języki"

View All Tags

🏳️ Wielojęzyczność

YetiForce zostało przetłumaczone na wiele języków. Crowdin jest oficjalną platformą tłumaczeń społecznościowych systemu YetiForce