Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 6.4.0

Widok kalendarza

calendar-view-1

Dodatkowe źródła danych

Ta funkcja jest dostępna dla YetiForce w wersji 6.4.233 i później

Dodatkowe źródła danych umożliwiają wyświetlanie informacji ze wszystkich modułów z rekordami, które mają pole daty lub czasu i daty. Blok konfiguracyjny jest dostępny w panelu filtrów po prawej stronie.

calendar-view-additional-data-sources-0.jpg

Pola

calendar-view-additional-data-sources-1.jpg

Tytuł

Nazwa, która będzie wyświetlana na liście źródeł danych

Rodzaj

Typ określa na podstawie ilu i jakich pól mają być prezentowane dane. Dzięki temu rozwiązaniu, system daje możliwość wyświetlania danych z zakresu lub w oparciu o dwa pola daty i czasu jako jedną wartość.

Możesz wybrać następujące typy:

  • Jedno pole daty lub data i czas
  • Dwa pola daty i czasu
  • Zakres czasu dla jednego pola daty lub daty i godziny
  • Zakres czasu dla dwóch pól data i czas

Publiczny

Parametr określa, czy dane źródło danych będzie widoczne dla innych użytkowników. Domyślnie każdy widzi tylko własne źródła danych, a ta opcja umożliwia ich udostępnianie. Dostępne tylko dla administratorów systemu.

Uwzględnij filtry

Wybranie tej opcji zawęzi wyniki do wybranych użytkowników i grup. Pozostawienie tej opcji odznaczonej pokaże wszystkie wpisy, niezależnie od wybranych użytkowników i grup.

Moduł

Określa, z którego modułu będą wyświetlane dane.

Widok niestandardowy

Lista z filtrami dla wybranego modułu, daje możliwość dodatkowego filtrowania wyświetlanych danych w oparciu o warunki z filtrów. Więcej informacji w artykule Warunki filtrów.

Pole etykiety

Lista wyboru pozwala zmienić domyślną etykietę rekordu na wybrane pole, które chcesz wyświetlić w kalendarzu.

calendar-view-field-label.jpg

Dane oparte na polach

W zależności od wybranego typu dla wybranego modułu będzie dostępna jedna lub cztery listy rozwijane z polami. Dane wyświetlania kalendarza zostaną pokazane na podstawie wybranych pól.

calendar-view-additional-data-sources-2.jpg

Uprawnienia

Funkcjonalność dodatkowych źródeł danych jest dostępna dla zwykłych użytkowników dopiero po przyznaniu im niezbędnych uprawnień.

Możesz zarządzać uprawnieniami w Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Profile

Uprawnienia są podzielone na dwie opcje:

  • Kalendarz - Dodatkowe źródła danych - daje dostęp do całego bloku i wyświetlania danych
  • Kalendarz - Utwórz dodatkowe źródła danych - pozwala użytkownikowi na tworzenie własnych źródeł danych