Przejdź do głównej zawartości
Wersja: Stable

Jak przez Rest Api dodać dokument z załącznikiem

Funkcjonalność dostępna od wersji YetiForce 6.2.0 i później

W tym artykule znajdziesz informacje jak za pomocą Rest Api dodać wpis w module Dokumenty wraz z załącznikiem

Przed przejściem dalej należy zapoznać się z dostępnymi metodami i sposobem komunikacji z api opisanymi tutaj: https://doc.yetiforce.com/api/

1. Tworzenie dokumentu z załącznikiem

Do utworzenia wpisu w module Dokumenty należy wykorzystać metodę api umożliwiającą tworzenie rekordu, tj.

create-record

https://doc.yetiforce.com/api/#/BaseModule/ea3b9bea091cbde741323b5393901825

Cała trudność w dodawaniu załącznika polega na odpowiednim przygotowaniu zapytania. Standardowo w zapytaniu należy odpowiednio uzupełnić pola modułu i w tym przypadku nie będzie inaczej.

Nazwy pól modułu dostępne są w panelu edycji pól w konfiguracji systemu: Konfiguracja systemu -> Moduły standardowe -> Moduły - pola

Pola odpowiedzialne za dodanie załącznika to:

 • Typ pliku [filelocationtype]

  Pole to określa typ załącznika. Dostępne są dwie wartości: I - Wewnętrzny, E - Zewnętrzny

 • Nazwa pliku/WWW [filename]

  Załącznik lub odnośnik

Posiadając już wiedzę o strukturze modułu Dokumenty można przejść do wysyłania zapytań do api. Poniżej kilka przykładów konstrukcji tego typu zapytań:

Postman

create record Postman

Guzzle, PHP HTTP client

https://github.com/guzzle/guzzle

$uri = 'https://example.com/webservice/RestApi/Documents/Record';
$options = [
'headers' => [
'User-Agent' => 'YetiForceRestApi',
'x-api-key' => 'P0fzRUuzPNWC9pxYq3MeEUp6AJ9EJpWN',
'x-token' => '9c65f656c9380b7066d992ec59c00c0d29147a579351742b0e9f43a73312f5be',
],
'auth' => ['userName', 'Password'],
'timeout' => 10,
'connect_timeout' => 2
];
$httpClient = new \GuzzleHttp\Client($options);
$options['multipart'] = [
['name' => 'notes_title', 'contents' => 'Document pdf'],
['name' => 'filelocationtype', 'contents' => 'I'],
[
'name' => 'filename',
'filename' => 'YetiForce.pdf',
'contents' => file_get_contents('YetiForce.pdf')
]
];

$response = $httpClient->request('POST', $uri, $options)->getBody()->getContents();

cURL, PHP

$url = 'https://example.com/webservice/RestApi/Documents/Record';
$headers = [
'User-Agent: YetiForceRestApi',
'x-api-key: P0fzRUuzPNWC9pxYq3MeEUp6AJ9EJpWN',
'x-token: 9c65f656c9380b7066d992ec59c00c0d29147a579351742b0e9f43a73312f5be',
'Content-Type: multipart/form-data'
];
$userName = 'userName';
$password = 'Password';

$cf = new CURLFile(realpath('YetiForce.pdf'));
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "{$userName}:{$password}");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ['notes_title' => 'Document pdf', 'filelocationtype' => 'I', 'filename' => $cf]);

$response = curl_exec($ch);

2. Powiązanie utworzonego dokumentu z innym wpisem.

Istnienie dokumentu niepowiązanego w systemie jest bezcelowe, dlatego każdy utworzony wpis w module Dokumenty powinien zostać przypisany do rekordu innego modułu, np. Kontaktu, Kontrahenta, Zgłoszenia czy dowolnego innego, z którym istnieje taka możliwość.

Nie trzeba tworzyć osobnych zapytań do api celem powiązania dokumentu, czynność tę można wykonać bezpośrednio przy jego tworzeniu, dodając kilka dodatkowych zmiennych, i są nimi:

 • relationOperation (bool) /obowiązkowe

  Określa, iż tworzony wpis podlega powiązaniu

 • sourceModule (string) /obowiązkowe

  Nazwa modułu, z którym należy powiązać utworzony dokument

 • sourceRecord (int) /obowiązkowe

  Identyfikator rekordu, z którym należy powiązać utworzony dokument

 • relationId (int) /opcjonalne

  Identyfikator relacji między modułami

  Obowiązkowe, jeśli istnieje więcej niż jedna relacja między modułami

Przykładowy plik:

$httpClient = new \GuzzleHttp\Client($options);
$options['multipart'] = [
['name' => 'notes_title', 'contents' => 'Document pdf'],
['name' => 'filelocationtype', 'contents' => 'I'],
[
'name' => 'filename',
'filename' => 'YetiForce.pdf',
'contents' => file_get_contents('YetiForce.pdf')
],
['name' => 'relationOperation', 'contents' => true],
['name' => 'sourceModule', 'contents' => 'Contacts'],
['name' => 'sourceRecord', 'contents' => 124]
];
$response = $httpClient->request('POST', $uri, $options)->getBody()->getContents();