Przejdź do głównej zawartości
Wersja: Stable

YetiForce CLI

Funkcjonalność dostępna od wersji YetiForce 6.2.0 i później

Opis interfejsu CLI (Command Line Interface) do obsługi niestandardowych operacji systemu YetiForce.

Eraser CLI

Jak uruchomić YetiForce CLI

Konsolę zawsze uruchamiany z głównego katalogu systemu YetiForce, czyli tam gdzie znajduje sie plik cli.php.

wskazówka

YetiForce CLI musi być zawsze uruchamiany na użytkowniku systemu operacyjnego, który jest właścicielem plików systemu YetiForce.

Możliwe polecenia w zależności od środowiska:

php cli.php
/usr/local/php74/bin/php74 cli.php
sudo -u yfprod php cli.php

Pomoc

Pomoc zawsze dostępna po dodaniu argumentu -h

php cli.php -h

Help CLI

Dostępne moduły YFCLI