Przejdź do głównej zawartości
Wersja: Stable

Dane dostępowe do systemu YetiForce

Jeśli jesteście użytkownikami systemu YetiForce i macie problem, które chcecie do nas zgłosić w ramach SLA, to dla przyśpieszenia obsługi takiego zgłoszenia, potrzebujemy kilka podstawowych danych, opisanych poniżej:

1. Adres URL Twojego systemu

2. Dane dostępowe do system YetiForce

important

Użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.

 • login
 • hasło

3. Dane dostępowe do FTP lub SFTP

Dostęp musi zawierać uprawnienia do odczytu i zapisu plików, a mianowicie:

 • adres serwera
 • port
 • login (właściciel plików systemowych YetiForce)
 • hasło
 • sposób szyfrowania danych (np.: FTP przez TLS)
 • ścieżka pod którą znajduje się system

Konfiguracja serwera zawsze musi być zgodna z aktualnymi wymogami konfiguracyjnymi opisanymi na stronie. Niezgodność może powodować błędy w funkcjonowaniu systemu, dodatkowo nie będą działać mechanizmy debugowania. Do weryfikacji konfiguracji można wykorzystać narzędzie wbudowane w systemie i dostępne pod adresem https://gitstable.yetiforce.com/index.phpparent=Settings&module=ConfReport&view=Index&block=14&fieldid=65

4. Dostęp do bazy danych

 • adres bazy danych
 • port
 • login
 • hasło

Dostęp do bazy danych musi być możliwy przez klienta zewnętrznego, czyli musi być dostęp do bazy z zewnątrz lub musimy mieć dostęp do SSH aby tunelować połączenie.

5. VPN - Opcjonalny

warning

Dotyczy tylko jeśli dostęp do Twoich danych wymaga VPN

Prosimy dodatkowo o podanie nazwy programu potrzebnego do połączenia z VPN oraz dane do konfiguracji tego programu (adres, port, login, hasło, oraz inne informacje wymagane przez konkretny program, jak np. certyfikat).

wskazówka

Po realizacji przez nas zlecenia dane dostępowe należy zmienić a dostęp z zewnątrz należy wyłączyć zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa.