Skip to main content
Version: 7.x

Comarch

The integration between YetiForce and Comarch ERP guarantees fast and convenient two-way data synchronization, which allows for even more effective customer management in CRM.

Comarch ERP XL

comarch-xl-1

Synchronization

Kontrahenci

Jednokierunkowa z YetiForce do Comarch

Aby kontrahent został wysłany do Comarch wymagane jest odpowiednie ustawienie wartości w polach:

 • Comarch server - okreslenie do której instancji Comarch ma zostać wysłany wpis (jak jest jedna wartość i wszystkie faktury mają być wysyłane można ustawić wartość domyślną)
 • Nazwa skrócona - unikalna nazwa kontrahenta, tzw. akronim
 • Termin płatności (w dniach) - pole okreslajace termin płatności, wartość jest podana w dniach i używana przy wystawianiu faktur dla terminu płatności

Faktury

Jednokierunkowa z YetiForce do Comarch

Aby faktura została wysłana do Comarch wymagane jest odpowiednie ustawienie wartości w polach:

 • Comarch server - okreslenie do której instancji Comarch ma zostać wysłany wpis (jak jest jedna wartość i wszystkie faktury mają być wysyłane można ustawić wartość domyślną)
 • Status integracji z Comarch - musi być ustawiony odpowiedni status dla integracji, poniżej opis wartości:
  • Wersja robocza - możliwa edycja oraz wprowadzanie zmian bez wysłania do Comarch
  • Do wysłania - oczekuje na wysłanie, po wysłaniu system automatycznie zmieni na Wysłano lub Wystąpił błąd
  • Wysłano - faktura została prawidłowo wysłana do Comarch
  • Wystąpił błąd - wystąpił nieoczekiwany błąd, faktura nie została wysłana. Należy zweryfikować komunikaty błędów w polu Logi błędów Comarch
  • Pobrane z Comarch - wartość używana dla integracji gdy faktury są pobierane z Comarch (Kierunek synchronizacji faktur = Jednokierunkowa z Comarch do YetiForce)
 • Waluta - zgodna z walutą z bloku nad pozycjami (obok typu rabatu)

crm-xl-fv-1.jpg

Logs

Pełne logi błędów i synchronizacji są dostepne w panelu logów.

comarch-logs

Logi dotyczace błędów dla konkretnego rekordu są dostępne w polu Logi błędów Comarch