Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 6.4.0

CRON | Harmonogram

Cron to uniksowy demon zajmujący się okresowym wywoływaniem innych programów. Posługuje się on tabelami crontab do przechowywania informacji jakie zadanie ma uruchamiać. Zalecane jest używanie go na Linuksie, ale jeśli ten sam plik zostanie dodany do harmonogramu na Windowsie, to również zadziała. W praktyce, dzięki niemu system YetiForce wykonuje automatyczne różne zadania, które są wywoływane w tle.

cron

Jak uruchomić cron-a?

CRON można włączyć w kilku prostych krokach:

Linux - edytuj plik /etc/crontab, /etc/cron.d/yetiforce lub 'crontab -e':

  • Dodaj wpis do crontab, lub plik do CRON, np. w takim formacie (__YETIFORCE_PATH__jest pełną ścieżką bezwzględną do folderu systemu YetiForce, np. /var/www/example),

    warning

Ważne jest, aby skrypt był uruchamiany z takimi samymi uprawnieniami jak właściciel plików systemowych. :::

*/2 * * * * www-data __YETIFORCE_PATH__/cron/cron.sh > __YETIFORCE_PATH__/cache/logs/cron.log 2>&1
*/2 * * * * www-data sh /var/www/cron/cron.sh > /var/www/cache/logs/cron.log 2>&1
*/2 * * * * sh __YETIFORCE_PATH__/cron/cron.sh > __YETIFORCE_PATH__/cache/logs/cron.log 2>&1
*/2 * * * * php __YETIFORCE_PATH__/cron.php > __YETIFORCE_PATH__/cache/logs/cron.log 2>&1
*/2 * * * * cd __YETIFORCE_PATH__; /usr/local/bin/php -f cron.php > __YETIFORCE_PATH__/cache/logs/cron.log 2>&1
  • Zmień uprawnienia pliku __YETIFORCE_PATH__/cron/cron.sh na 744 (lub inne uprawnienia kompatybilne z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa w firmie).

cron

  • Ustaw ścieżkę w pliku __YETIFORCE_PATH__/cron/cron.sh do PHP: export USE_PHP=/usr/local/php74/bin/php74 (zwróć uwagę na plik, ponieważ może znajdować się w innej lokalizacji na każdym serwerze, zwrócić uwagę na ścieżkę do PHP, która jest inna dla różnych serwerów. Ścieżkę tą może Ci podać administrator serwera lub możesz ją sprawdzić w phpinfo).

    cron

  • Zwróć uwagę na koniec linii, ponieważ powinna to być Unix (LF). Jeśli jest to Windows na serwerach Linux, może to spowodować błędy, a system nie będzie w stanie uruchomić pliku SH.

    cron

Windows - nie zaleca się używania Windows jako serwera dla systemu YetiForce.

Adres URL może być używany do uruchomienia CRON, np. https://gitdeveloper.yetiforce.com/cron.php?app_key=xxxx

app_key to klucz znajdujący się w pliku config/Main.php w zmiennej $application_unique_key.

cron

W przypadku problemów z wyzwalaniem CRON z CLI, istnieje alternatywa, ale nie zaleca się:

*/2 * * * * /usr/bin/lynx -source https://gitdeveloper.yetiforce.com/cron.php?app_key=xxxx
*/2 * * * * /usr/bin/wget -O - -q -t 1 https://gitdeveloper.yetiforce.com/cron.php?app_key=xxxx
*/2 * * * * curl -s https://gitdeveloper.yetiforce.com/cron.php?app_key=xxxx