Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 7.x

YetiForce APP ID

App ID

Dlaczego powstał APP ID?

Rejestracja

Mechanizm rejestracji wymagał powiązania danych rejestracyjnych z konkretną instancją systemu YetiForce, co wymagało stworzenia unikalnego identyfikatora danej instancji. W przeciwnym razie identyfikacja systemu byłaby niemożliwa.

Marketplace

Przy zakupie niektórych produktów w naszym Marketplace konieczne będzie przesłanie do nas informacji o APP ID, który identyfikuje system do którego zakupiony został dany dodatek. Jako producent systemu nie zbieramy żadnych identyfikujących informacji o systemie, dlatego przy zakupie usług, które musimy dla Państwa aktywować, konieczna jest weryfikacja APP ID.

Z czego składa się YetiForce APP ID?

APP ID to suma kontrolna, w której skład wchodzą następujące składowe:

warning

Wykupione dodatki przestaną działać jeśli APP ID naszego systemu ulegnie zmianie. Przeczytaj FAQ na dole strony z Dodatkami by dowiedzieć się jak je ponownie aktywować.

Dlaczego APP ID ulega zmianie?

Identyfikator musi zawierać elementy unikalne dla każdego serwera, aby ID był unikalny i nie powielał się, dlatego posiada kilka składowych. Jeśli któryś z opisanych wyżej części APP ID ulegnie zmianie, system będzie wymagał ponownej rejestracji.

Często APP ID zmienia się w środowisku Docker, gdy nie zostało ono odpowiednio zabezpieczone przed zmianami APP ID. W przypadku migracji systemu YetiForce CRM na inny serwer APP ID również ulegnie zmianie.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję pokazującą gdzie znaleźć APP ID.

Gdzie znaleźć APP ID

Dla wersji 6.0 i nowszych

Krok 1A Domyślny branding YetiForce

Ten krok ma zastosowanie w systemach używających domyślnego brandingu YetiForce. Jeśli w Twoim systemie została wykupiona usługa Disable YetiForce Branding przejdź do kroku 1B.

Jeżeli używasz domyślnego brandingu kliknij ikonę w prawym dolnym rogu.

App ID

Krok 1B Niestandardowy branding

Jeśli kupiłeś funkcję Disable YetiForce Branding kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby przejść do ustawień, a następnie kliknij ikonę na górze ekranu.

App ID

Krok 2 Okno modalne z danymi

APP ID pokaże się w oknie modalnym. Skopiuj identyfikator APP i wyślij go na hello@yetiforce.com

Pamiętaj, aby dołączyć informacje o transakcji PayPal i adres e-mail, który użyłeś do transakcji.

App ID