Przejdź do głównej zawartości
Wersja: Stable

Kolektory rekordów

Prezentacja wideo

Uprawnienia

By kolektor działał prawidłowo, w konfiguracji uprawnień poszczególnych profili (Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Profile) należy zaznaczyć (☑) pole "kolektor rekordów" widoczne na zrzucie ekranu poniżej:

record-collector-2

Jeśli w profilach nie widać akcji "kolektor rekordów" należy w pliku: modules/Settings/ModuleManager/models/Module.php w zmiennej dodać tekst (tylko gdy nie istnieje)

Automatyzacja

Kolektory oferujące możliwość autouzupełniania danych, mogą być wykorzystywane w akcjach workflow, w celu automatycznej aktualizacji danych, na przykład podczas importu rekordów do systemu.

Wystarczy, że ustawisz warunki, aby zawsze kolektor rekordów był uruchamiany podczas tworzenia i wybierzesz odpowiednie pola, które mają zostać zaktualizowane, dzięki temu możesz łatwo zautomatyzować proces importu danych np. leadów.