Przejdź do głównej zawartości
Wersja: Stable

Automatyczny przydział rekordów

warning

Ten dodatek dostępny w naszym Marketplace - Kup YetiForce Automatic Assignment

ass-1.jpg

Konfiguracja

W panelu automatycznego przypisania rekordów dostępne są następujące bloki ustawień:

  • Podstawowe ustawienia - funkcjonalności, tj. wybór modułu i miejsca, w którym ma działać;
  • Kryteria dla rekordów - a więc ustawienia warunków, które musi spełnić rekord, aby podlegał on automatycznemu przypisaniu;
  • Użytkowników do przypisania - w tym element domyślny, gdy żaden z ustawionych użytkowników nie spełnia kryteriów dostępności;
  • Kryteria wyboru użytkownika - które stanowią podstawy selekcji wybranych uprzednio użytkowników. Aktualnie do dyspozycji są dwie metody selekcji: Zrównoważonego obciążenia (Load Balanced), Round Robin.
important

Uwaga! Mechanizm działa tylko dla użytkowników, którzy w konfiguracji mają włączoną możliwość automatycznego przypisywania rekordów. Nie dotyczy to opcji domyślnej.

ass-2.jpg

Opis

W pierwszej sekcji ustawień mamy dostępne trzy miejsca, z których można uruchomić dany proces automatycznego przypisania.

  • DOSTĘPNE W WORKFLOW Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że będzie ona dostępna w akcjach workflow, co umożliwi np. uruchomienie automatycznego przypisywania dla już istniejących wpisów.

  • AKTYWNE - PRZED ZAPISANIEM Opcja aktywuje automatyczne przypisanie rekordów tylko dla nowo tworzonych rekordów, a więc przed ich utworzeniem.

  • DOSTĘPNE W GUI Ta opcja umożliwia ręczne przepisanie rekordu. Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione, tzn. ustawione kryteria dla rekordu oraz nadano uprawnienia do akcji automatycznego przypisywania w profilu danego użytkownika, to na podglądzie rekordu pojawi mu się przycisk ręcznego przypisania, a więc przekazania rekordu.

ass-3.jpg

Po jego kliknięciu ukarze się okno modalne z odpowiednio wyselekcjonowanymi i posortowanymi użytkownikami do przypisania.

ass-4.jpg