Przejdź do głównej zawartości

Tablica Kanban

Tablice w widoku Kanban wykorzystują karty i kolumny, które można łatwo konfigurować w panelu według potrzeb firmy. Ponadto, w systemie YetiForce można stworzyć wiele tablic dla jednego modułu, które przedstawią dane pogrupowane na różne sposoby.

ważne

Dodatek YetiForce Kanban Board można zasubskrybować w naszym Marketplace - Kup YetiForce Kanban Board

kanban-1

Konfiguracja

Panel konfiguracyjny YetiForce Kanban Borard znajduje się w Konfiguracja oprogramowania → Standardowe moduły → Kanban

kanban-2

Z listy dostępnych modułów, widocznej w prawym górnym rogu ekranu, należy wybrać moduł, w którym powinny być dostępne tablice Kanban:

kanban-3

Tworzenie tablic

Kliknij przycisk "+ Dodaj tablicę" i wybierz pole, które zostanie użyte do stworzenia tablicy w wybranym w poprzednim kroku module:

kanban-4

Po kliknięciu przycisku "Dodaj" tablica będzie dostępna w wybranym module.

kanban-5

Parametry tablicy

  • Pola szczegółowe - lista pól z których mają się pojawić dane z rekordu. Jeśli pole ma ustawioną ikonę, to będzie ona widoczna na tablicy Kanban. Dostępne są wszystkie pola z systemu z uwzględnieniem uprawnień użytkownika.

    kanban-6

  • Pola sumowania - lista pól które mają być sumowane dla danej wartości (słupka kanbana), dla której jest wyświetlany kanban. Dostępne są tylko pola liczbowe, na których można wykonać operacje sumowania.

    kanban-7

Dane na liście wyboru są zapisane automatycznie podczas każdej zmiany.

Uprawnienia

Aby użytkownik mógł korzystać z widoku Kanban, należy nadać mu odpowiednie uprawnienia w profilach.

W tym celu należy przejść do Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Profile wybrać odpowiedni profil, i dla właściwego modułu zaznaczyć opcje "Kanban".

kanban-8