Przejdź do głównej zawartości
Wersja: Stable

Konfiguracja

Aktywacja

W pliku config/Api.php należy ustawić aktywne usługi $enabledServices

/** List of active services. Available: dav, webservice */
public static $enabledServices = ['webservice'];

Utworzenie aplikacji API

Aby określić jakiego rodzaju usługi będą aktywne nalezy dodać aplikacje o odpowiednim typie.

W panelu administracyjnym Web service - Applications nalezy dodać usługi z których chcemy korzystać.

Konfiguracja żywotność sesji

config/Security.php

/** Maximum session lifetime from the time it was created (in minutes) */
public static $apiLifetimeSessionCreate = 1440;

/** Maximum session lifetime since the last modification (in minutes) */
public static $apiLifetimeSessionUpdate = 240;