Przejdź do głównej zawartości
Wersja: Stable

Debugowanie

YetiForce jest bardzo zaawansowanym systemem, w którym znajdują się tysiące plików i setki zależności, a liczby te rosną każdego dnia. Dlatego, aby móc analizować problemy w systemie, zostało stworzonych wiele mechanizmów logujących, które w zależności od potrzeb, można aktywować w odpowiednim miejscu. Istnieją też inne sposoby analizy błędów, ale nie są one wymienione w niniejszym artykule, ponieważ mogą wymagać zaawansowanego poziomu programowania lub być specyficzne dla konkretnego środowiska i wdrożonych funkcji.

Debugowanie

Wprowadzenie

Konieczne jest zrozumienie problemu w taki sposób, aby można było znaleźć jego przyczynę. W przeciwnym razie można stracić dużo czasu. Różne technologie są debugowane w różnych lokalizacjach (np. HTML, CSS, JS, AJAX - najlepiej debugować je w przeglądarce). Do debugowania należy używać różnych narzędzi, takich jak XDebug, dzienniki serwerów, dzienniki aplikacji. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Czasem trzeba dodać coś niekonwencjonalnego do kodu, aby ten wyświetlił nam błąd w odpowiednim miejscu. Dobrym pomysłem może być przeprowadzenie prostych testów sieciowych w celu wyeliminowania problemów pomiędzy serwerem a przeglądarką użytkownika.

Ścieżki plików logów

 • cache/logs/phpError.log - general PHP error logs. Widoczność logów jest określona przez kilka czynników pośrednich, np. konfigurację serwera WWW
 • cache/logs/errors.log - logi błędów PHP kontrolowane przez system
 • cache/logs/system.log - główne logi dla debugowania systemu, w zależności od odpowiednio ustawionego poziomu rejestruje informacje
 • cache/logs/davException.log - logi błędów dla integracji dla DAV
 • cache/logs/davDebug.log - logi debugowania dla integracji DAV
 • cache/logs/webserviceDebug.log - logi debugowania dla API/webservice
 • cache/logs/webserviceErrors.log - logi błędów dla API/webservice
 • cache/logs/viewer-debug.log - logi debugowania dla warstwy wyświetlającej dane, czyli Smartów
 • cache/logs/smtp - logi poczty dla smtp
 • cache/logs/ldap - logi poczty dla ldap
 • cache/logs/imap - logi poczty dla imap
 • cache/logs/session - logi poczty dla session
 • cache/logs/sql - logi poczty dla sql
 • cache/logs/update.log - logi błędów dla mechanizmu aktualizacji systemu

Jeśli pliki opisane powyżej nie istnieją, zostaną utworzone po włączeniu logów (zakładając, że aplikacja ma odpowiednie uprawnienia w systemie plików).

Logi systemu YetiForce

Aby włączyć rejestrowanie logów, ustaw wartość LOG_TO_FILE na true w config/Debug.php; następnie ustaw odpowiedni poziom rejestrowania zmian LOG_LEVELS.

https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/developer/config/Debug.php#L20-L27

Poziomy debugowania (od najmniej pokazującego do najwięcej):

 • error
 • warning
 • info
 • trace
 • profile

Możliwe warianty wartości:

 • ['error']
 • ['error', 'warning', 'info', 'trace', 'profile']
 • 'All'
 • 3

Logi będą rejestrowane w następującym pliku: cache/logs/system.log. Katalog cache/logs/ musi mieć prawa do zapisu.

Logi PHP

Aby rozpocząć analizowanie problemów lub błędów w systemie, należy włączyć rejestrowanie logów i wyświetlanie komunikatów serwera. Bez tej zmiany system nie będzie w stanie informować o problemach z np. krótkim czasem wykonania skryptu. W konfiguracji php.ini ustaw wartości log_errors i display_errors na On. Jeśli konfiguracja pozwala na nadpisanie parametrów PHP, użyj .htaccess Dodatkowa konfiguracja z .htaccess. Przed rozpoczęciem debugowania, ważne jest sprawdzenie w panelu Dokumentacja Administratora → Logi → Serwer - konfiguracja czy opisane parametry są poprawnie ustawione.

Logi MySQL

Błędy w zapytaniach SQL są rejestrowane przez logi systemu YetiForce, z poziomem błędu error.

Logi Smarty

Plik konfiguracyjny: config/Debug.php

https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/developer/config/Debug.php#L71-L75

Debugowanie Roundcube

Plik konfiguracyjny: config/Debug.php

Roundcube pozwala na debugowanie różnych elementów:

https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/developer/config/Debug.php#L114-L145

Debugowanie integracji DAV

Plik konfiguracyjny: config/Debug.php

Parametr włącza dodatkową wtyczkę, która jest używana do logowania/zapisywania wszystkich danych otrzymanych i wysłanych przez serwer do pliku cache/logs/davDebug.log.

https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/developer/config/Debug.php#L105-L109

Podsumowanie

Logi systemu YetiForce - krytyczne

public static $LOG_TO_FILE = true;
public static $LOG_LEVELS = ['error'];
public static $LOG_TRACE_LEVEL = 9;
public static $DEBUG_CRON = true;
public static $SMARTY_ERROR_REPORTING = E_ALL & ~E_NOTICE;
public static $JS_DEBUG = true;
public static $DAV_DEBUG_EXCEPTIONS = true;
public static $DAV_DEBUG_PLUGIN = true;
public static $apiLogException = true;
public static $MAILER_DEBUG = true;

php.ini

error_reporting = E_ALL
html_errors = On
log_errors = On
display_errors = On
display_startup_errors = On
error_log = __php__log_path__/php_error.log

nginx vhost

error_log __nginx__log_path__/nginx_error.log notice;
proxy_intercept_errors on;
fastcgi_intercept_errors on;

PHP (php-fpm.conf)

[global]
error_log = __nginx__log_path__/fpm_error.log.log

[www]
php_flag[display_errors] = on
php_admin_flag[log_errors] = true